Istotna informacja dla Akcjonariuszy – stan aktywów Elkop S.A na 31.08.2012 roku
2 września 2012
 10:47,

RB 41/2012

Zarząd Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie , w odpowiedzi na liczne zapytania Akcjonariuszy zgłaszane po publikacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku, przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy stan aktywów Elkop S.A , które na dzień 31.08.2012 roku kształtowały się na poziomie 187.120.000zł . Zarząd Elkop S.A informuje iż w skład aktywów Elkop S.A wchodzą udziały w następujących podmiotach : Elkop Energy S.A , Investment Friends Nieruchomości Sp. z.o.o ,Damf Invest S.A , oraz własne nieruchomości komercyjne w Płocku , Elblągu i Chorzowie .