Informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki
6 listopada 2014
 14:17,

Raport bieżący nr 75/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 67/2014 oraz 69/2014 z dnia 30.10.2014 r. niniejszym informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego przez Spółkę w oparciu o postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r., w terminie do dnia 05.11.2014 r. do Spółki wpłynął wniosek jednego akcjonariusza o zbycie posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych.

Wniosek złożony został przez akcjonariusza w terminie oraz z zachowaniem wszelkich warunków formalnych określonych w uchwale nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

Akcjonariusz dokonał zapisu na sprzedaż 11.805.067 akcji Spółki. Zarząd Emitenta informuje, że ze względu na fakt, że programem nabycia akcji własnych Emitenta objętych jest liczba 3.143.172 zapis akcjonariusza został przez Zarząd Spółki w oparciu o treść § 3 punktu 13 Uchwały nr 5 NWZ dnia 30.10.2014 r. zredukowany do liczby 3.143.172 to jest o 8.661.895 akcji (73,37%).

Akcjonariusz wraz z wnioskiem o nabycie akcji złożył również wniosek o zmianę zabezpieczenia, który zostanie poddany pod obrady Rady Nadzorczej Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej informacje o realizacji dalszych etapów programu skupu akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r.