Informacja w sprawie procedury podziału Spółki
3 lipca 2015
 16:54,

Raport bieżący nr 31/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że otrzymał informację ze spółek ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz FON S.A. w Płocku – podmiotów biorących udział w procedurze podziału w oparciu o postanowienia uzgodnionego w dniu 15.05.2015 r. Planu Podziału, o wydaniu dla tych spółek przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowień :
– o przyjęciu Planu Podziału do akt odnośnie spółek ATLANTIS S.A. oraz RESBUD S.A. oraz
– o nałożeniu na wszystkie wyżej wymienione podmioty zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się Spółki z biegłym.

Emitent również otrzymał informację o tym, że spółki ATLANTIS S.A. RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz FON S.A. niezwłocznie podejmą stosowne działania wobec Sądu celem umożliwienia dalszego prowadzenia procedury podziałowej.

O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 10/2015 z dnia 31.03.2015r.
O uzgodnieniu planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 17/2015 z dnia 15.05.2015 r., natomiast o wyznaczeniu biegłego rewidenta przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS tj. Sąd właściwy dla ELKOP S.A., Emitent informował raportem bieżącym 25/2015 z dnia 25.06.2015 r.

Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej.