Informacja w sprawie procedury podziału Spółki …
25 czerwca 2015
 17:48,

Raport bieżący nr 25/2015

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki – Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.06.2015 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowienia z dnia 18 czerwca 2015 r. o wyznaczeniu biegłego na wniosek spółek ELKOP S.A., IFERIA S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A.

Sąd postanowił wyznaczyć biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa w osobie Małgorzaty Jurga, wpisanej na listę KIBR pod nr 10700, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga, ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, do przeprowadzenia badania planu podziału spółek ELKOP S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółek na spółkę IFERIA S.A. w zakresie poprawności i rzetelności.

O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 10/2015 z dnia 31.03.2015 r. o uzgodnieniu planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 17/2015
z dnia 15.05.2015 roku.

Emitent informuje, że pozostałe podmioty biorące udział w procedurze podziału oczekują na wydanie postanowienia przez właściwy dla nich sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie.

Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej w tym, informuje, że opinia z badania Planu Podziału zostanie udostępniona w drodze raportu bieżącego niezwłocznie po jej sporządzeniu.