Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.
18 grudnia 2015
 17:30,

Raport bieżący nr 44/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu
o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015 r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015 r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (KRS 0000552042) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.iferia-sa.pl/, udostępniła do publicznej wiadomości memorandum informacyjne akcji serii B, które zaoferowane zostaną w ramach procedury podziału Emitenta akcjonariuszom wszystkich spółek dzielonych,
w tym akcjonariuszom Emitenta.

O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 31.03.2015 r. pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału wraz z opinią biegłego rewidenta z badania Planu Podziału opublikowane zostało raportem bieżącym nr 34/2015 z dnia 02.10.2015 r., drugie zawiadomienie o zamiarze podziału opublikowane zostało raportem bieżącym nr 35/2015 z dnia 19.10.2015 r.

Uzgodniony w dniu 15.05.2015 r. Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa opublikowany został raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 15.05.2015 r. oraz udostępniony został nieodpłatnie na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://www.elkop.pl/ gdzie wraz z dokumentami określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie dostępny nieprzerwanie, aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk wszystkich dokumentów.