Informacja w sprawie negocjacji dotyczących zbycia jednej z nieruchomości Spółki
29 stycznia 2020
 20:19,

Raport bieżący nr 4/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2018 z dnia 07.03.2018 r., nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r. oraz nr 56/2018 z dnia 13 września 2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 29.01.2020 r. podjął negocjacje w przedmiocie zbycia nieruchomości Spółki położonej w Rzeszowie zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 18.

Zarząd Emitenta informuje, że decyzja o zamiarze sprzedaży nieruchomości uzasadniona jest aktualnymi uwarunkowaniami rynkowymi.

O osiągnięciu porozumienia z potencjalnym inwestorem oraz jego warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu