Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie
17 maja 2011
 21:48,

RB 19/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.05.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu w dniach 12.05.2011r. -13.05.2011r. transakcji zbycia akcji spółki w ramach sesji zwykłej.

Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w ramach dokonanych transakcji zbył łącznie 900.000 akcji Emitenta za średnią cenę 0,37 zł.

“Osoba obowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.”