Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki
16 stycznia 2017
 19:17,

Raport bieżący nr 5/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęło cztery zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę bliską tych Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniu 12.01.2017 r. transakcji zbycia akcji Emitenta poza obrotem zorganizowanym.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali że osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dokonała w dniu 12.01.201 7r. w drodze wniesienia aportu transakcji zbycia 8.797.338 akcji Emitenta za łączną cenę 34.749.453 zł.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu