Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki
16 stycznia 2017
 19:20,

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę bliską tego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniu 12.01.2017 r. transakcji nabycia akcji Emitenta poza obrotem zorganizowanym.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta poinformował że osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dokonała w dniu 12.01.2017 r. w drodze przyjęcia aportu transakcji nabycia 8.797.338 akcji Emitenta za łączną cenę 34.749.453 zł.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu