Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – zbycie i nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.
21 stycznia 2011
 22:14,

RB 4/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.01.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu w dniu 05.01.2011r. dwóch transakcji na akcjach spółki w ramach sesji zwykłej.

Członek Rady Nadzorczej poinformował o dokonaniu transakcji zbycia 900.000 akcji Emitenta za średnią cenę 0,39 zł oraz zakupie 500.000 akcji Emitenta za średnią cenę 0,44 zł.
Dane osobowe Członka Rady Nadzorczej znajdują się w aktach Spółki.