Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR
6 kwietnia 2017
 17:38,

Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 06.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu