Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR
22 marca 2017
 18:45,

Raport bieżący nr 21/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu