Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
26 czerwca 2018
 18:09,

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu