Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
7 września 2018
 18:39,

Raport bieżący nr 54/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu