Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
25 września 2020
 20:28,

Raport bieżący nr 44/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 25.09.2020 r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu