Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
30 października 2019
 15:51,

Raport bieżący nr 41/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 30.10.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu