Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
21 czerwca 2019
 18:49,

Raport bieżący nr 18/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 21.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu