Informacja od osoby obowiązanej o zarejestrowaniu na jej rachunku PDA akcji serii B.
17 lipca 2007
 13:05,

RB 61/2007

Zarząd PE Elkop SA podaje do publicznej wiadomości , że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku – przydziału akcji serii B emitenta w ramach wykonywania prawa poboru , po dokonaniu rejestracji przez KDPW praw do akcji serii B , Członek Zarządu PE Elkop S.A . posiada 16.082 PDA akcji serii B.