Informacja od osób obowiązanych o zarejestrowaniu na ich rachunkach PDA Akcji serii.
16 lipca 2007
 13:04,

RB 60/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku przydziału akcji serii B emitenta w ramach wykonywania prawa poboru, po dokonaniu rejestracji przez KDPW praw do akcji serii B :
1. Członek Rady Nadzorczej PE ELKOP S.A. posiada 44 097 PDA akcji serii B,
2. Członek Rady Nadzorczej PE ELKOP S.A. posiada 280 000 PDA akcji serii B,
3. Członek Zarządu PE ELKOP S.A. posiada 30 303 PDA akcji serii B.