Informacja o zwolnieniu udzielonego przez Spółkę zabezpieczenia
18 listopada 2019
 17:34,

Raport bieżący nr 44/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 18.11.2019 r. na mocy porozumienia zawartego ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji w Płocku KRS 0000657016, NIP 7743232326, Regon 366271379, spółka Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji zwolniła jedno z udzielonych przez Emitenta zabezpieczeń Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r.

Na mocy zawartego porozumienia Emitent oraz Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji postanowiły o rozwiązaniu z dniem 18.11.2019 r. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, której przedmiotem było 1.690 _jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt_ udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512607 o łącznej wartości nominalnej 8.450.000,00 zł.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu