Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2018 roku
10 maja 2018
 17:26,

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu