Informacja o zwiększeniu zaangażowania w Spółce przez Członka Rady Nadzorczej
21 czerwca 2010
 21:24,

RB 31/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia ,iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od pana Mariusza Patrowicza ,który będąc Członkiem Rady Nadzorczej , w dniach od 06-06-2010r do 21-06-2010 r w ramach sesji zwykłych nabył 74848 akcji Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A po cenie od 0,52zł do 0,57zł za akcję.
Przed dokonaniem zakupu akcji Mariusz Patrowicz posiadał 4.666.463 akcji stanowiących 13,21% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na WZA. Po dokonaniu zakupu posiada 4.741.305 akcji stanowiących 13,50 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZA.