Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta
29 sierpnia 2023
 11:18,

Raport bieżący nr 8/2023

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego z dniem 29 sierpnia 2023 r. zawiesiła obrót akcjami Emitenta na rynku regulowanym.

Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, który ukazał się jednocześnie z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta jako przyczynę żądania skierowanego do organów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskazała na okoliczności, z których wynika, że obrót akcjami ELKOP SE jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.

Pełny komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest na stornie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=83553_p_id=18

Emitent informuje, że nie dysponuje żadnymi innymi informacjami na temat przyczyn oraz potencjalnego okresu trwania zawieszenia obrotu akcjami Emitenta niż te podane w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI