Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
30 stycznia 2020
 19:20,

Raport bieżący nr 5/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 29.01.2020 r. informuje, że doszedł do porozumienia z inwestorem zainteresowanym nabyciem od Emitenta nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 18 w Rzeszowie.

W dniu 30.01.2020 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży opisanej wyżej wymienionej nieruchomości. Umowa przyrzeczona przenosząca własność nieruchomości zostanie dokonane w terminie do 21 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wpisów w KW, nie później niż do dnia dniu 30.07.2021 r.

Uzgodniona przez strony cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.295.000,00 zł, tytułem zadatku w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej inwestor dokonał wpłaty kwoty 459.000,00 zł.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu