Informacja o zawarciu umowy o pełnienie funkcji animatora z PKO BP S.A.
18 czerwca 2012
 07:35,

RB 28/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2012r. Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oddział Dom Maklerski PKO BP S.A. w Warszawie umowę o pełnienie funkcji animatora. Na mocy umowy DM PKO BP S.A. zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora tj. podtrzymywania płynności dla akcji i innych instrumentów Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.