Informacja o transakcji osoby obowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
4 stycznia 2011
 22:17,

RB 1/2011

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.01.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w wyniku umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 29.12.2010r. dokonał zbycia na rzecz Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku 1.141.747 akcji Emitenta, co stanowi 3,23 % łącznej liczby akcji Spółki i uprawnia do oddania 1.141.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji z dnia 29.12.2010r. Pan Mariusz Patrowicz posiadał w Spółce 1.239.374 akcji Spółki co stanowiło 3,51 % ogólnej liczby akcji spółki i uprawniało do oddania 1.239.374 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że obecnie posiada 97.627 akcji spółki co stanowi 0,28 % łącznej liczby akcji Spółki i uprawnia do oddania 97.627 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.