Informacja o podjęciu uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego przez spółkę powiązaną z Emitentem
20 lutego 2015
 22:59,

Raport bieżący nr 5/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.02.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku podjęło uchwałę w przedmiocie umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IFEA Sp. z o.o. w dniu 20.02.2015 r. postanowiło o umorzeniu łącznie 22.200 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy oraz o obniżeniu kapitału zakładowego IFEA Sp. z o.o. z kwoty 255.665.000,00 zł, o kwotę: 111.000.000,00 zł, do kwoty 144.665.000,00 zł. Emitent informuje, że przedmiotem umorzenia są między innymi udziały zbyte przez Emitenta na mocy umowy z dnia 25.09.2014 r. o której Emitent informował raportem bieżącym 59/2014.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 1.770 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. która to liczba aktualnie stanowi 3,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o., a która po rejestracji umorzenia udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego IFEA Sp. z o.o. będzie stanowiła 6,12 % udziału w obniżonym kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o. w Płocku

Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.