Informacja dotycząca przygotowywania strategii rozwoju Grupy kapitałowej.
18 lipca 2007
 13:08,

RB 63/2007

Zarząd Elkop S.A. podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi prace zmierzające do opracowania nowej strategii rozwoju Grupy kapitałowej Elkop S.A. Oprócz zdynamizowania rozwoju podstawowej działalności (core business) związanej z usługami elektromontażowymi, nowa strategia przewiduje wejście w nowe rozwojowe branże, które zapewnią spółce dynamiczny wzrost w najbliższych latach. Spółka opublikuje szczegóły w/w strategii rozwoju po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą jej kluczowych założeń.