Informacja dla Akcjonariuszy
12 maja 2011
 21:50,

RB 15/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. , zawarł w dniu 12.05.2011r. umowę doradztwa inwestycyjnego ze spółką FON S.A. Na podstawie umowy FON S.A. zobowiązała się do podjęcia czynności w celu pozyskania inwestora lub inwestorów zainteresowanych objęciem warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie powyższej uchwały a które uprawniają do objęcia akcji serii F Emitenta . Wynagrodzenie FON S.A. z tytułu prawidłowej realizacji postanowień umowy ustalone zostało na 2.000.000 zł. Strony postanowiły również, że w przypadku nie przedstawiania przez pozyskanych przez FON S.A. inwestorów oferty objęcia warrantów zgodnie z umową , FON S.A. zobowiązała się do objęcia co najmniej 16.600.000 warrantów.

———————————————

RB 16/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. , zawarł w dniu 12.05.2011r. umowę doradztwa inwestycyjnego ze spółką Atlantis S.A. Na podstawie umowy Atlantis S.A. zobowiązała się do podjęcia czynności w celu pozyskania inwestora lub inwestorów zainteresowanych objęciem warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie powyższej uchwały a które uprawniają do objęcia akcji serii F Emitenta. Wynagrodzenie Atlantis S.A. z tytułu prawidłowej realizacji postanowień umowy ustalone zostało na 2.000.000 zł. Strony postanowiły również, że w przypadku nie przedstawienia przez pozyskanych przez Atlantis S.A. inwestorów oferty objęcia warrantów zgodnie z umową , Atlantis S.A. zobowiązała się do objęcia co najmniej 16.600.000 warrantów.