Informacja dla Akcjonariuszy-zakup elektrowni wiatrowych przez spółkę zależną
16 czerwca 2011
 21:36,

RB 28/2011

Zarząd ELKOP S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 10.05.2011r. informuje, że w dniu 15.06.2011r. otrzymał od swojej spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informację o zawarciu przez jej spółkę zależną Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , w której ELKOP ENERGY S.A. posiada 100% udziałów, umowy przyrzeczonej zakupu urządzeń elektrycznych Elektrownie Wiatrowe.
Umowa przyrzeczona zakupu elektrowni wiatrowych została zawarta na warunkach określonych w umowie przedwstępnej, o której Emitent informował raportem nr 14/2011 z dnia 10.05.2011r.
Spółka Hibertus Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu urządzeń elektrycznych Elektrownie Wiatrowe w dniu 07.06.2011r.Ustalona cena nabycia w wysokości 1.854.840 zł została zapłacona w dniu podpisania umowy.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 1300 akcji w kapitale zakładowym spółki ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 43,33% udziału w jej kapitale zakładowym.