-Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikowanych przez Spółkę wskaźników finansowych w raportach okresowych
9 października 2020
 19:50,

Raport bieżący nr 50/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że Spółka zamierza prowadzić jednolitą praktykę w zakresie publikacji wskaźników finansowych w raportach okresowych Spółki poprzez odstąpienie od publikacji alternatywnych pomiarów wyników _APM_ w szczególności Emitent nie zamierza publikować wskaźnika EBITDA.

Emitent wyjaśnia, że w jego ocenie wartości wykazywane w ramach publikowanych sprawozdań finansowych stanowią adekwatną i wystarczającą podstawę dla akcjonariuszy i innych uczestników rynku do prawidłowej oceny sytuacji finansowej Spółki. W ocenie Zarządu Emitenta wskaźnik EBITDA nie dostarcza rynkowi dodatkowych informacji niż te wynikające ze sprawozdań finansowych stąd decyzja o odstąpieniu od jego publikacji jest uzasadniona.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu