Informacja dla Akcjonariuszy
24 sierpnia 2010
 22:38,

RB 43/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu 23-08-2010 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki zależnej Elkop Administracja Sp.zoo w sprawie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Elkop Administracja Sp.zoo Uchwały Nr 1 w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Eugeniusza Lis , oraz powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Uchwałą Nr 2 Panią Annę Wiśniewską . Pani Anna Wiśniewska pełniła w Spółce Elkop Administracja Sp.zoo funkcję Wiceprezesa .Dane osobowe Pani Anny Wiśniewskiej zawarte są w treści Raportu Bieżącego Nr 42/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.