Informacja dla Akcjonariuszy
17 września 2010
 22:32,

RB 48/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od p.Mariusza Patrowicza ,iż w wyniku transakcji zawartych w ramach umowy cywilno prawnej poza rynkiem regulowanym zbył w dniu 13-09-2010 r 3.530.000 akcji Spółki PE ELKOP S.A po cenie 0,50 zł za akcję , co spowodowało zejście poniżej progu 5% zaangażowania w Spółce.
Przed dokonaniem transakcji p.Patrowicz posiadał 4.741.305 akcji stanowiących 13,50% kapitału zakładowego oraz tyle samo głosów na WZA. Po dokonaniu sprzedaży p.Patrowicz posiada 1.211.305 akcji stanowiących 4% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA. Mariusz Patrowicz zawiadamia jednocześnie ,iż w Spółce Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz że w okresie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w Spółkę.