Informacja dla Akcjonariuszy
20 września 2010
 22:31,

RB 49/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie ,informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Fogut Holdings Limited Ermou 32-34,6021 Larnaca Cyprus o nabyciu akcji Emitenta.Fogut Holdings Limited w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym dokonał w dniu 13-09-2010 roku nabycia w ilości 3.530.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta w cenie 0,50 zł za łączną sumę 1.765.000zł.Przed zakupem Fogut Holdings Limited nie posiadał akcji Emitenta , po zakupie posiada 9,99% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA.

Jednocześnie Fogut Holdings Limited poinformował ,iż w dniu 15-09-2010 roku w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym dokonał sprzedaży akcji Spółki PE ELKOP S.A w ilości 3.530.000 akcji zwykłych na okaziciela w cenie 0,50 zł za łączną sumę 1.765.000 zł.
Przed sprzedażą Fogut Holdings Limited posiadał 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na WZA.Obecnie Fogut Holdings Limited nie posiada akcji Emitenta.