Informacja dla Akcjonariuszy
22 grudnia 2010
 22:23,

RB 55/2010

Zarząd PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia ,iż w dniu 24 grudnia 2010 roku do wiadomości Akcjonariuszy przekazana zostanie korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku , zawierająca prawidłową prezentację danych finansowych Spółki oraz uzupełnione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w III kwartale 2010 roku.