Informacja dla akcjonariuszy
6 kwietnia 2017
 17:42,

Raport bieżący nr 30/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.04.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę bliską tych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniach 13.03.2017r. – 16.03.2017 r. transakcji objęcia akcji Emitenta poza obrotem zorganizowanym w ramach umowy objęcia akcji.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali że osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 05.04.2017r. w ramach umowy objęcia akcji objęła 38.500.000 akcji Emitenta.
Członkowie Rady Nadzorczej jako wartość dokonanych transakcji wskazali, że objęcie dokonane zostało po cenie 0,70 zł za akcje.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu