Informacja dla akcjonariuszy
22 marca 2017
 18:40,

Raport bieżący nr 20/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę bliską tych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniu 21.03.2017 r. transakcji zbycia akcji Emitenta poza obrotem zorganizowanym w ramach umów cywilnoprawnych.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali że osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dokonała w dniu 21.03.2017 r. w ramach umów cywilnoprawnych – umów pożyczki zbycia łącznie 8.500.000 akcji Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej jako wartość dokonanych transakcji wskazali, że dokonane zostały one na mocy Umów pożyczek.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu