Informacja dla Akcjonariuszy
17 marca 2017
 18:16,

Raport bieżący nr 19/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta oraz jedocześnie informuje o zejściu z progu 5 % w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu