Informacja dla akcjonariuszy
16 marca 2017
 18:25,

Raport bieżący nr 15/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę bliską tych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniach 13.03.2017r. – 16.03.2017 r. transakcji zbycia akcji Emitenta poza obrotem zorganizowanym w ramach umów cywilnoprawnych .

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali że osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dokonała w dniach 13.03.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach umów cywilnoprawnych – umów pożyczki dokonała zbycia łącznie 35.486.690 akcji Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej jako wartość dokonanych transakcji wskazali, że dokonane zostały one na mocy Umów pożyczek.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu