Informacja dla Akcjonariuszy
13 stycznia 2017
 22:47,

Raport bieżący nr 4/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.01.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu