Informacja Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie.
2 września 2011
 09:29,

RB 37/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o dokonanej przez osobę blisko związaną transakcji na akcjach spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 02.09.2011r. transakcja sprzedaży 97.627 akcji emitenta przez osobę bliską członka Rady Nadzorczej miała miejsce w dniu 24.08.2011r. i odbyła się na mocy umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym. Cena transakcji wyniosła 0,24 zł za każdą akcję Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej zastrzegł swoje dane osobowe.