Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk
10 maja 2018
 19:15,

Raport bieżący nr 16/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05.06.2018 r. raportem bieżącym nr 15/2018 z dnia 10.05.2018 r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 26.04.2018 r. informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Norowanych na GPW 2016 w zakresie przedstawienia przez Radę Nadzorczą opinii dotyczącej projektów uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd informuje, iż powyższa zasada naruszona została wobec tego że aktualny skład Rady Nadzorczej niepozwana na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w normalnym zakresie do czasu uzupełnienia jej składu

Emitent informuje, że naruszenie zasad ładu korporacyjnego ma charakter incydentalny.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu