Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego
21 grudnia 2015
 21:49,

Raport bieżący nr 47/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego w Płocku na dzień 01.12.2015 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części II pkt. 6 – w zakresie uczestnictwa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd informuje, iż powyższa zasada naruszona została wobec nieobecności Zarządu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w Płocku na dzień 01.12.2015 r. po przerwie w obradach w dniu 21.12.2015 r. Zarząd obecny był w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w Płocku na dzień 01.12.2015 r.
Nieobecność Zarządu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu 21.12.2015 r. w Płocku spowodowana była koniecznością realizacji planowych ważnych zadań Spółki. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że nie miał wpływu na termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz na wyznaczony termin kontynuacji jego obrad.
Emitent informuje, że naruszenie zasad ładu korporacyjnego ma charakter incydentalny i Emitent dołoży należytej staranności, aby wyeliminować w przyszłości przyczyny powstałego naruszenia.