Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
30 stycznia 2024
 09:02,

Raport bieżący nr 1/2024

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych
w roku 2024.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2024 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2024 r. w dniu 24 maja 2024 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2024 r. w dniu 22 listopada 2024 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2023 oraz za II kwartał roku 2024.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2024 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 20 września 2024 r. _piątek_.

Raporty roczny za rok 2023 Emitent opublikuje w dniu 19 kwietnia 2024 r. _piątek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu