Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
23 stycznia 2023
 16:02,

Raport bieżący nr 1/2023

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych
w roku 2023.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. w dniu 26 maja 2023 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. w dniu 24 listopada 2023 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022 oraz za II kwartał roku 2023.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
15 września 2023 r. _piątek_.

Raporty roczny za rok 2022 Emitent opublikuje w dniu 21 kwietnia 2023 r. _piątek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI