Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
14 stycznia 2022
 15:22,

Raport bieżący nr 1/2022

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2022 r. w dniu 20 maja 2022 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2022 r. w dniu 18 listopada 2022 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
23 września 2022 r. _piątek_.

Raporty roczny za rok 2021 Emitent opublikuje w dniu 22 kwietnia 2022 r. _piątek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu