Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
13 stycznia 2021
 15:46,

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych
w roku 2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. w dniu 17 maja 2021 r. _poniedziałek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. w dniu 15 listopada 2021 r. _poniedziałek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 oraz za II kwartał roku 2021.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
20 września 2021 r. _poniedziałek_.

Raporty roczny za rok 2020 Emitent opublikuje w dniu 19 kwietnia 2021 r. _poniedziałek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu