Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
29 stycznia 2020
 17:01,

Raport bieżący nr 3/2020

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. w dniu 29 maja 2020 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 27 listopada 2020 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
28 września 2020 r. _poniedziałek_.

Raporty roczny za rok 2019 Emitent opublikuje w dniu 8 kwietnia 2020 r. _środa_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu