Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
23 stycznia 2019
 17:28,

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30 maja 2019 r. _czwartek_.

Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29 listopada 2019 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018 oraz za II kwartał roku 2019.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
23 sierpnia 2019 r. _piątek_.

Raporty roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 28 lutego 2019 r. _czwartek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A. informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu