Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
31 stycznia 2018
 22:45,

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2018 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r. w dniu 10.05.2018 r. _czwartek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r. w dniu 15.11.2018 r. _czwartek_.
Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017 oraz za II kwartał roku 2018.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 23.08.2018 r. _czwartek_.
Raporty roczny za rok 2017 Emitent opublikuje w dniu 29.03.2018 r. _czwartek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A. informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu